Báo giá phụ kiện Adler – Đức

BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ALER – ĐỨC CHÍNH HÃNG

STT

TÊN PHỤ KIỆN THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT

ĐƠN GIÁ

PHỤ KIỆN MÀU TRẮNG

1 Bản lề sàn D1400 Tải trọng: 110kg Chiếc 2100000
Kt: 1100x2200mm
2 Bản lề sàn D1500 Tải trọng: 150kg Chiếc 2200000
Kt: 1200x2400mm
3 Bản lề sàn D1600 Tải trọng:180kg Chiếc 2350000
Kt: 1300×2600
4 Bản lề sàn A1900 Tải trọng: 200kg Chiếc 3150000
Kt: 1450x2800mm
5 Bản lề sàn A2000 Tải trọng: 250kg Chiếc 3500000
Kt:1550x2800mm
6 Kẹp trên Chiếc 420000
7 Kẹp dưới Chiếc 420000
8 Kẹp khoá Chiếc 515000
9 Kẹp góc Chiếc 515000
10 Kẹp ty Chiếc 420000
11 Ty chế Chiếc 150000

PHỤ KIỆN MÀU VÀNG

1 Bản lề sàn D1400 vàng Tải trọng: 110kg Chiếc 2550000
Kt: 1100x2200mm
2 Bản lề sàn D1500 vàng Tải trọng: 150kg Chiếc 2630000
Kt: 1200x2400mm
3 Bản lề sàn D1600 vàng Tải trọng:180kg Chiếc 2800000
Kt: 1300×2600
4 Bản lề sàn A1900 vàng Tải trọng: 200kg Chiếc 3750000
Kt: 1450x2800mm
5 Bản lề sàn A2000 vàng Tải trọng: 250kg Chiếc 4250000
Kt: 1550x2800mm
6 Kẹp trên vàng Chiếc 515000
7 Kẹp dưới vàng Chiếc 515000
8 Kẹp khoá vàng Chiếc 630000
9 Kẹp góc vàng Chiếc 630000
10 Kẹp ty vàng Chiếc 520000

 

PHỤ KIỆN TAY NẮM

STT

TÊN PHỤ KIỆN THÔNG SỐ ĐVT

ĐƠN GIÁ

1 Tay inox tim 400 Dài 600 Vòng 300000
2 Tay inox tim 600 Dài 800 Vòng 430000
3 Tay mica xọc xanh tim 400 Dài 600 Vòng 420,000
4 Tay mica xọc xanh tim 600 Dài 800 Vòng 480000
5 Tay mica  bọt trắng tim 400 Dài 600 Vòng 420,000
6 Tay mica bọt trắng tim 600 Dài 800 Vòng 480000
0968 572 628