MẪU CẦU THANG KÍNH ĐẸP VÀ HIỆN ĐẠI

Sinh Phúc Design – đơn vị thi công cầu thang kính chuyên nghiệp, sản phẩm cầu thang kính mang thương hiệu SPDESIGN nhiều mẫu cầu thang kính đẹp đang được nhiều khách hàng tin yêu và sử dụng.

Với nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi đã đem đến cho Quý khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, mẫu mã phong phú nhất, giá cả cạnh tranh nhất, làm hài lòng tuyệt đối tất cả các khách hàng. Với những sản phẩm cầu thang kính của chúng tôi làm cho căn nhà trở lên sang trọng, hiện đại, không gian được nới rộng, thoáng mát và mang tính thẩm mỹ cao.

LIÊN HỆ GIÁ TỐT:

  • Hotline: 0968.572.628 – 0943.266.955
  • Email: long.sinhphucdesign@gmail.com

MẪU CẦU THANG KÍNH ĐẸP VÀ HIỆN ĐẠI:

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-001

CẦU THANG KÍNH – MẪU 001

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-002

CẦU THANG KÍNH – MẪU 002

CẦU THANG KÍNH – MẪU 003

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-004

CẦU THANG KÍNH – MẪU 004

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-005

CẦU THANG KÍNH – MẪU 005

CẦU THANG KÍNH – MẪU 006

CẦU THANG KÍNH – MẪU 0040

cau-thang-kinh-tru-lung-spdesign-062

CẦU THANG KÍNH – MẪU 0050

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-017

CẦU THANG KÍNH – MẪU 017

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-007

CẦU THANG KÍNH – MẪU 007

cau-thang-kinh-tru-lung-bat-suon-spdesign-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 008

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-009

CẦU THANG KÍNH – MẪU 009

cau-thang-kinh-tay-vin-go-spdesign-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 010

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-011

CẦU THANG KÍNH – MẪU 011

CẦU THANG KÍNH – MẪU 012

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-013

CẦU THANG KÍNH – MẪU 013

cau-thang-kinh-cuong-luc-11

CẦU THANG KÍNH – MẪU 014

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-015

CẦU THANG KÍNH – MẪU 015

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-016

CẦU THANG KÍNH – MẪU 016

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-018

CẦU THANG KÍNH – MẪU 018

cau-thang-kinh-tru-lung-spdesign-061

CẦU THANG KÍNH – MẪU 0060

CẦU THANG KÍNH – MẪU 019

CẦU THANG KÍNH – MẪU 020

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-035

CẦU THANG KÍNH – MẪU 021

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-022

CẦU THANG KÍNH – MẪU 022

cau-thang-kinh-cuong-luc-8

CẦU THANG KÍNH – MẪU 023

CẦU THANG KÍNH – MẪU 024

CẦU THANG KÍNH – MẪU 025

CẦU THANG KÍNH – MẪU 026

CẦU THANG KÍNH – MẪU 027

CẦU THANG KÍNH – MẪU 028

CẦU THANG KÍNH – MẪU 029

CẦU THANG KÍNH – MẪU 030

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-031

CẦU THANG KÍNH – MẪU 031

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-032

CẦU THANG KÍNH – MẪU 032

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-033

CẦU THANG KÍNH – MẪU 033

CẦU THANG KÍNH – MẪU 0310

CẦU THANG KÍNH – MẪU 0320

CẦU THANG KÍNH – MẪU 0330

CẦU THANG KÍNH – MẪU 034

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-035

CẦU THANG KÍNH – MẪU 035

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-036

CẦU THANG KÍNH – MẪU 036

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-037

CẦU THANG KÍNH – MẪU 037

CẦU THANG KÍNH – MẪU 038

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-039

CẦU THANG KÍNH – MẪU 039

cau-thang-kinh-cuong-luc-6

CẦU THANG KÍNH – MẪU 040

cau-thang-kinh-04

CẦU THANG KÍNH – MẪU 041

CẦU THANG KÍNH – MẪU 042

CẦU THANG KÍNH – MẪU 043

Cau-thang-kinh-71

CẦU THANG KÍNH – MẪU 044

CẦU THANG KÍNH – MẪU 045

CẦU THANG KÍNH – MẪU 046

CẦU THANG KÍNH – MẪU 047

cau-thang-kinh-tru-lung-inox-304-bat-tren-mat-bac-sinh-phuc-design

CẦU THANG KÍNH – MẪU 048

cau-thang-kinh-sp001

CẦU THANG KÍNH – MẪU 049

cau-thang-kinh-spdesign-048

CẦU THANG KÍNH – MẪU 050

CẦU THANG KÍNH – MẪU 051

cau-thang-kinh-spdesign-0153

CẦU THANG KÍNH – MẪU 052

cau-thang-kinh-spdesign-055

CẦU THANG KÍNH – MẪU 053

cau-thang-kinh-spdesign-056

CẦU THANG KÍNH – MẪU 054

cau-thang-kinh-Spdesign-021

CẦU THANG KÍNH – MẪU 055

cau-thang-kinh-Spdesign-020

CẦU THANG KÍNH – MẪU 056

CẦU THANG KÍNH – MẪU 057

cau-thang-kinh-Spdesign-018

CẦU THANG KÍNH – MẪU 058

cau-thang-kinh-Spdesign-017

CẦU THANG KÍNH – MẪU 059

cau-thang-kinh-Spdesign-016

CẦU THANG KÍNH – MẪU 060

cau-thang-kinh-Spdesign-015

CẦU THANG KÍNH – MẪU 061

cau-thang-kinh-Spdesign-014

CẦU THANG KÍNH – MẪU 062

CẦU THANG KÍNH – MẪU 063

CẦU THANG KÍNH – MẪU 064

CẦU THANG KÍNH – MẪU 065

CẦU THANG KÍNH – MẪU 066

CẦU THANG KÍNH – MẪU 067

CẦU THANG KÍNH – MẪU 068

CẦU THANG KÍNH – MẪU 069

CẦU THANG KÍNH – MẪU 070

CẦU THANG KÍNH – MẪU 071

CẦU THANG KÍNH – MẪU 072

CẦU THANG KÍNH – MẪU 073

CẦU THANG KÍNH – MẪU 074

CẦU THANG KÍNH – MẪU 075

cau-thang-kinh-Spdesign-022

CẦU THANG KÍNH – MẪU 076

cau-thang-kinh-spdesign-055

CẦU THANG KÍNH – MẪU 077

CẦU THANG KÍNH – MẪU 078

cau-thang-kinh-spdesign-057

CẦU THANG KÍNH – MẪU 079

cau-thang-kinh-spdesign-058

CẦU THANG KÍNH – MẪU 080

cau-thang-kinh-spdesign-059

CẦU THANG KÍNH – MẪU 081

tu-van-cau-thang-kinh-tru-lung-spdesign-060

CẦU THANG KÍNH – MẪU 082

cau-thang-kinh-tru-op-hong-spdesign-066

CẦU THANG KÍNH – MẪU 083

cas-thang-kinh-tru-cao-spdesign-071

CẦU THANG KÍNH – MẪU 084

CẦU THANG KÍNH – MẪU 085

cau-thang-kinh-uon-cong-011

CẦU THANG KÍNH – MẪU 086

cau-thang-kinh-sinhphucdesign-008

CẦU THANG KÍNH – MẪU 087

cau-thang-kinh-uon-cong-spdesign-008

CẦU THANG KÍNH – MẪU 092

CẦU THANG KÍNH – MẪU 093

CẦU THANG KÍNH – MẪU 094

cau-thang-kinh-tru-go-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 095

cau-thang-kinh-tru-lung-bat-mat-bac-2

CẦU THANG KÍNH – MẪU 096

CẦU THANG KÍNH – MẪU 097

cau-thang-kinh-tru-lung-bat-mat-bac-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 098

cau-thang-kinh-tru-cao-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 099

CẦU THANG KÍNH – MẪU 100

cau-thang-kinh-tru-lung-mat-bac-4

CẦU THANG KÍNH – MẪU 101

cau-thang-kinh-tru-lung-mat-bac-5

CẦU THANG KÍNH – MẪU 102

cau-thang-kinh-bat-pad-inox-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 103

cau-thang-kinh-tru-thap-bat-canh-bac-01

CẦU THANG KÍNH – MẪU 104

cau-thang-kinh-bat-pad-inox-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 105

CẦU THANG KÍNH – MẪU 106

cau-thang-kinh-tay-vin-nhua-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 1060

CẦU THANG KÍNH – MẪU 107

cau-thang-kinh-tru-cao-bat-canh-con-thang-1

CẦU THANG KÍNH –  MẪU 108

CẦU THANG KÍNH – MẪU 109

cau-thang-kinh-tru-cao-bat-mat-bac-5

CẦU THANG KÍNH – MẪU 110

CẦU THANG KÍNH – MẪU 111

cau-thang-kinh-tru-lung-bat-mat-bac-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 112

CẦU THANG KÍNH – MẪU 113

cau-thang-kinh-tru-cao-bat-mat-bac-6

CẦU THANG KÍNH – MẪU 114

cau-thang-kinh-tru-go-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 115

cau-thang-kinh-tru-go-2

CẦU THANG KÍNH – MẪU 116

CẦU THANG KÍNH – MẪU 117

cau-thang-kinh-tru-thap-bat-canh-bac-01

CẦU THANG KÍNH – MẪU 118

CẦU THANG  KÍNH – MẪU 119

cau-thang-kinh-uon-cong-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 120

cau-thang-kinh-tru-nhom-2

CẦU THANG KÍNH – MẪU 121

cau-thang-kinh-tru-lung-spdesign-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 122

cau-thang-kinh-tru-lung-spdesign-2

CẦU THANG KÍNH – MẪU 123

CẦU THANG KÍNH – MẪU 124

Cau-thang-kinh-dep-gia-re-tai-HN-8

CẦU THANG KÍNH – MẪU 125

cau-thang-kinh-go-spdesign-8

CẦU THANG KÍNH – MẪU 126

cau-thang-kinh-tru-cao-bat-mat-bac-111

CẦU THANG KÍNH – MẪU 127

cau-thang-kinh-gia-re-001

CẦU THANG KÍNH – MẪU 128

cau-thang-kinh-go-dep-gia-re-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 129

CẦU THANG KÍNH – MẪU 130

cau-thang-kinh-gia-re-001

CẦU THANG KÍNH – MẪU 128

cau-thang-kinh-go-dep-gia-re-1

CẦU THANG KÍNH – MẪU 129

>> Tham Khảo Thêm MẪU LAN CAN BAN CÔNG KÍNH ĐẸP

 

THI CÔNG CẦU THANG KÍNH MẤT BAO LÂU

Thi công cầu thang kính mất bao lâu và khi nào bắt đầu thi công cầu thang kính? Cầu thang kính là một sản phẩm đặc biệt và yêu cầu thẩm mỹ cao trong một ngôi nhà, bởi với xu hướng khoe cái đẹp của cầu thang trong thiết kế ngày nay.

Vậy cầu thang kính sẽ làm mất bao lâu thời gian? Thi công cầu thang kính tại SPdesign sẽ gồm những bước và tiến độ làm việc sau khi đã chốt với khách hàng mẫu mã và chủng loại cũng như báo giá cầu thang kính, như sau:

  • Bước 1: SPdesign sẽ mang thiết bị máy móc: bao gồm máy laze định vị, thước và các thiết bị phụ khác cùng nhân viên kỹ thuật đến đo đạc và định vị vị trí trên các dải bậc thang tại công trình, thời gian đo đạc thông thường từ nửa ngày đến 1 ngày với công trình 5 tầng.
  • Bước 2: Nhân viên thiết kế kỹ thuật công ty sẽ tính toán và lên bản vẽ kỹ thuật gia công để cho tiến hành sản xuất sản phẩm. Thời gian lên bản vẽ thông thường sẽ mất 1 ngày.
  • Bước 3: Tiến hành đưa đi gia công và sản xuất sản phẩm kính, thời gian được các tấm kính cường lực cầu thang khoảng 4-5 ngày.
  • Bước 4: Tập kết sản phẩm và tiến hành bắt trụ kính trên các vị trí kỹ thuật đã định vị sẵn, sau khi lắp toàn bộ trụ xong tiến hành bắt kính lên trụ. Thời gian thi công sẽ mất khoảng 1 ngày tại công trình.
  • Bước 5: Tiến hành bắt tay vịn tại công trình. Tùy vào kiểu tay vịn phong cách lắp ghép mà quá trình thi công tay vịn sẽ mất từ 1 đến 4 ngày. Bao gồm gia công cắt ghép tay vịn tại công trình, bào gọt tay vịn nếu tay vịn có dạng cong, sau đó tiến hành sơn PU hoàn thiện.

Thời điểm thi công cầu thang kính thông thường là khi cầu thang đã hoàn thiện mặt bậc của công trình và vị trí cốn thang được sơn hoàn thiện hoặc sơn lót.

Trên đây, là thời gian cũng như tiến độ thi công một công trình cầu thang kính được SPDESIGN chia sẻ để khách hàng nắm được. Tuy nhiên tiến độ cũng sẽ điều chỉnh tùy thuộc vào tiến độ chung của công trình cũng như thời điểm làm cầu thang kính.

>>> Xem Ngay BÁO GIÁ CẦU THANG KÍNH CƯỜNG LỰC TẠI SINH PHÚC DESIGN

0968 572 628